NV Monumenten Fonds Brabant

NV Monumenten Fonds Brabant houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle aangekochte monumenten wordt een rendabele herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en die bijdraagt aan het behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of dorpsbeeld.

Laatste nieuws

Kwartiermaker MFB

Monumenten Fonds Brabant heeft er per 1 november 2017 een geheel nieuwe rol bijgekregen. De provincie Noord-Brabant heeft MFB namelijk...

Lees meer

 

Missie

NV Monumenten Fonds Brabant draagt professioneel en risicodragend bij aan het behoud van het Brabantse culturele erfgoed door monumenten te verwerven, te restaureren en verantwoord te herbestemmen.

Monumenten Fonds Brabant

 

 

aandeelhouder Monumenten Fonds Brabant

U en Monumenten Fonds Brabant

Hoewel NV Monumenten Fonds Brabant voelhorens heeft in de gehele provincie, zijn er altijd objecten die aan onze aandacht dreigen te ontsnappen. Uw suggesties zijn daarom van harte welkom. Is er in uw woonplaats een bedreigd monument of waardevol pand? Laat het ons weten! Samen met u of uw organisatie kan NV Monumenten Fonds Brabant bekijken of er voor het monument een rendabele (her)bestemming kan worden gevonden. Alleen daardoor is het behoud gewaarborgd en zullen de daaraan verbonden verhalen niet verloren gaan.

Iedereen kan aandeelhouder worden

Het kapitaal dat NV Monumenten Fonds Brabant nodig heeft voor haar activiteiten, wordt bijeengebracht door aandeelhouders en aangevuld met bankleningen. Rendement wordt aangewend voor nieuwe activiteiten en dividenduitkeringen. Om meer monumenten te reanimeren, is meer kapitaal noodzakelijk. Gaat ons erfgoed u ook aan het hart en wilt u daarvan mede-eigenaar zijn? Investeer dan in Brabant en wordt aandeelhouder. Neem contact met ons op. Tal van publieke en private partijen gingen u voor.

Voor uitgebreide informatie zie  Aandeelhouders.

 

 

monumenten in beeld

Lees meer over de monumenten van NV Monumenten Fonds Brabant en bekijk de foto's.

Bekijk